Het Koor

Op dit moment bestaat het koor uit 22 leden. Een extra stem is altijd welkom! Wil je je aanmelden of een avond langskomen op onze repetitieavond (maandagavond 19:30 tot 21:15 uur)? Stuur dan een mailtje via het contactformulier.

Geschiedenis

Toen pastoor Hunink (overleden in 2001) in april 1982 van Luttenberg naar Kampen kwam, miste hij in onze parochie een jongerenkoor. Op zichzelf niet zo verwonderlijk, want de parochie in Luttenberg had een bloeiend jongerenkoor. In 1983 werden dan ook in de Parochie Kampen jongeren van 15 t/m 21 jaar opgeroepen om samen een jongerenkoor te starten. Het begon allemaal op een maandagavond eind augustus 1983 in de Mgr. Zwijsenschool. Daar werd een informatieavond gehouden. Die avond kwamen er 20 jongeren bij elkaar. Vlot daarna is het al begonnen met de eerste repetitie op maandagavond in de Flevokerk. De naam van het koor luidde toen Jongerenkoor Kampen.

Vanaf 1991 kwamen er jongeren uit IJsselmuiden bij het koor. Hierdoor moesten we op zoek naar een andere naam en een andere repetitieruimte. Een andere repetitieruimte werd gevonden in de Buitenkerk waar we tot op heden nog steeds repeteren. Via een prijsvraag kwam uiteindelijk de naam Hykanon als nieuwe naam voor ons koor naar voren. De familie Lavelije zond de uiteindelijke winnende naam in. Lees je in het Grieks hikanon = HIKANON dan heeft dit de betekenissen: toereikend, bekwaam en waardig. Daarnaast is Hykanon natuurlijk samengesteld uit HYK (Hasselt IJsselmuiden Kampen) en kanon, wat betekent harmonische samenzang. Een naam die, zoals u ziet, veel in zich draagt. Een naam waar we trots op kunnen zijn. Inmiddels heeft het koor niet alleen leden uit Hasselt, IJsselmuiden en Kampen, maar ook uit Dronten, Zwolle en Mastenbroek.

In de 30 jaren dat Hykanon bestaat hebben al heel wat dirigenten de revue gepasseerd. Het begon met Vincent Nije-Bijvanck. De start was lastig maar naar mate de tijd verstreek groeiden het koor en de dirigent naar elkaar toe. In 1985 verliet Vincent het koor om plaats te maken voor Marius Klein. Hij is voor een jaar de dirigent geweest. Eind 1986 kwam Marlou Zengerink. Er werd meer meegedaan aan andere activiteiten zoals jongerenkorendagen. Onder Marlou werd in 1988 het eerste lustrum gevierd in een kampeerboerderij in Wezep. Marlou nam in 1988 afscheid van het koor.

1989 was o.a. het jaar van Willem van Pelt. Hij was er maar kort om vervolgens het stokje tijdelijk weer terug te geven aan Marlou. Zij werd daarna tijdelijk opgevolgd door koorlid Marlies Hertsenberg. De zoektocht naar een nieuwe dirigent duurde voort en werd gevonden in de persoon van Harrie Poulssen. Harrie heeft het koor geleid vanaf 1990. Hij was onze eerste professionele dirigent (qua papieren). Het repertoire werd langzamerhand veranderd naar vlottere en Engelstalige liederen. Harrie bewerkte ook bestaande liederen. In de zomer van 2000 hebben we afscheid van Harrie genomen. De zoektocht naar een nieuwe dirigent kon worden gestart … In 2000 hebben verschillende dirigenten voor ons koor gestaan. Marlies Kleinovink is in 2001 onze nieuwe dirigente geworden. Zij stond met veel overgave voor ons jonge koor en we maakten het haar niet altijd gemakkelijk! Onder haar leiding hebben we, naast de maandelijkse vieringen, ook diverse andere activiteiten mogen uitvoeren. O.a het presentatieconcert en het jongerenkorenfestival. Daarna heeft dirigente Janet van Gaalen – Schouten het stokje in 2003 overgenomen, meer informatie over Janet vindt u hier.

Natuurlijk mogen we in de geschiedenis niet de rol van onze pianisten vergeten. Het begon allemaal met Petra de Kleine. Zij werd opgevolgd door Ignas Heuvelink. Daarna kwam Bianca van Dalen – van Groningen. Vanaf 2002 is Nynke Poelsma onze enthousiaste pianiste geweest! Hierna heeft Paul de Vroome het stokje overgenomen in 2009, meer informatie over Paul vindt u hier.

Op de Ledenvergadering van maandag 6 februari 2017 hebben we besloten dat de naam Jongerenkoor Hykanon verleden tijd is en dat we doorgaan als Hykanon. Omdat ons koor de afgelopen tijd erg klein is geworden en de projecten een groot succes zijn gebleken, hebben wij besloten onze leeftijdsgrens los te laten. Iedereen die “jong van geest” is mag zich bij ons aansluiten.