Commissies

Bestuur
Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bepaalt het beleid binnen Hykanon. Het onderhoudt contacten met andere koren, met de Thomas a Kempis parochie en informeert haar leden. Tevens coördineert ze de verschillende commissies.

De volgende mensen hebben zitting in het bestuur:
• Gerben (Voorzitter)
• Petra (Penningmeester)
• Paul (Secretaris)

Het bestuur is te bereiken via bestuur@hykanon.nl

Tekstgroep
De tekstgroep heeft als doel vieringen te maken speciaal voor jongeren, maar die tevens ook ouderen aanspreekt. Het evangelie van de dag wordt gebruikt als basis en daaromheen wordt een thema gekozen. Vervolgens wordt de viering verder opgebouwd met een eigentijdse lezing en moderne gebeden en liederen. Tevens stelt de tekstgroep het vieringenrooster samen en houdt zich – in samenspraak met de dirigente en pianist – bezig met het repertoire van Hykanon.

De volgende leden hebben zitting in de tekstgroep:
• Kees-Gerrit
• Carlijn
• Elise

De tekstgroep is te bereiken via tekstgroep@hykanon.nl

PR-Commissie
De PR-commissie heeft als doel het vergroten van de naamsbekendheid van Hykanon in de regio om zo nieuwe leden te werven. Ze organiseert leuke activiteiten voor jongeren en bedenkt steeds nieuwe manieren om Hykanon te promoten. Te denken valt aan een open repetitie, een familierepetitie etc. Tevens beheert ze de website, Facebook pagina en de accounts op Twitter en Instagram.

De volgende leden hebben zitting in de PR-commissie:
• Maaike

De PR-commissie is te bereiken via pr@hykanon.nl

Feestcommissie
Enkele malen per jaar organiseert de feestcommissie een gezellige activiteit voor haar koorleden. Dit loopt uiteen van bowlen tot lasergamen en van brunch tot barbecue. Activiteiten zijn nooit verplicht, maar de opkomst is altijd groot. Gelukkig, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

De volgende leden hebben zitting in de feestcommissie:
• Angelique
• Charlotte

De feestcommissie is te bereiken via feestcommissie@hykanon.nl