Repertoire

                                  INDEX HYKANON    
           
A     H    
Acclamatie I t/m III : divers A2 t/m A4 Houd elkander vast   H13
Alleluia: Mozart, Taizé A5 II Hij leeft in jou   H15
All things bright and beautiful A9 ……………………………………………  
A blind man A16 ……………………………………………  
Acclamatie: Daarom vragen wij A22      
Kyrie + Gloria (Taizé) A24 I    
Als wij dan eten van dit brood A26 Imagine   I4
Accl: Bless the Lord (Taizé) A27 Iedereen is van de wereld   I5
Aan welke kant sta jij? A28 ……………………………………………  
Acclamatie: Hoor naar ons bidden A29 ……………………………………………  
Avond   A31      
……………………………………………….. J    
……………………………………………….. Jij draagt mij   J2
      Jij was een van ons   J3
B     …………………………………………  
Breng mij over grenzen B1 …………………………………………  
Bridge over troubled water B3      
………………………………………………. K    
……………………………………………….. Kyrie (Porterfield)   K1
      Kyrie (Siemensma)   K3
C     Kom naar buiten, laat je zien   K6
Climb, The C6 Kyrie (Mr. Mister)   K7
…………………………………………   Kijk omhoog   K8
…………………………………………   …………………………………………  
                 …………………………………………  
D          
De tijd verdwijnt D9 L    
Dat nog duizend dagen komen D13 Lied van de opstanding   L2
Dat je durft leven D14 Lied aan het licht   L7
De vrede van God D15 Lam Gods   L16
………………………………………………   Lied om mee te gaan   L26
………………………………………………   Lord, I stretch my hands to you L28
      Leun op mij   L29
E     Lam Gods   L32
Er is een stad                            E2 Let us enter   L33
Een schaal met brood              E4 …………………………………………  
Een wereld E5 …………………………………………  
…………………………………………        
…………………………………………   M    
      Morning has broken   M2
F     Mensen zullen opstaan   M4
Flying free F2 …………………………………………  
…………………………………………   …………………………………………  
…………………………………………        
      N    
G     Nada te turbe   N2
Ga ervoor G5 …………………………………………  
Geef kracht, geef vuur G7 …………………………………………  
…………………………………………        
…………………………………………   O    
      O, Heer God   O1
H     Oceaan   O2
Hij is vuur + Hasjivénoe  H1 …………………………………………  
Hier wordt een huis voor God gebouwd H5 …………………………………………  
Heilig   H11      
Hallelujah H12      
           
P     Y    
Pak maar mijn hand P3 You raise me up   Y1
Paradijs   P4 You’re the voice   Y2
Pride   P5 …………………………………………  
……………………………………………   …………………………………………  
           
R     Z    
………………………………………… R1 Zomaar een dak   Z2
………………………………………… R2 Zo ben jij   Z4
      Zing, vecht, huil, bid…   Z6
S     Zwart wit   Z7
Sanctus / Heilig S8 …………………………………………  
Sanctus (A. Arens) S9 …………………………………………  
Schouder aan schouder S10      
Stap uit de schaduw S11 Bundels:    
…………………………………………        
      Adem en Hartslag    
T     Psalm voor later    
The clouds veil T11 Om het geheim    
The rose   T13 Woorden van leven    
That’s what friends are for T14 Vuur van de Enige    
Testify to love T15 Naar wat ongrijpbaar is    
……………………………………………. Koud en dorstig    
……………………………………………. Uitgesproken, hier gehoord    
      Gij die met mensen zijt begaan  
U     Werktuig van Vrede    
………………………………………… U1 Wie durft het delen aan?    
………………………………………… U2 Vredeswens (Vrede voor jou)    
      Drieluik voor de Paastijd    
V          
Vade mecum V11 Overal vandaan    
Veni Creator Spiritus V12 Een simpel openingslied    
Vrede voor jou V13 Op hoop van zegen    
Viva la vida (Coldplay) V14 Litanie van het volk    
…………………………………………   Acclamatie I    
…………………………………………   Acclamatie II    
      Tafelgebed: Geprezen de dag    
W     Een voorbede (Bron van leven)  
Werkplaats van God W18 Een uittochtslied (Trek ik de zee door)  
When you believe W19 Ite missa est    
…………………………………………        
…………………………………………     Index 16-7-2018