Beeld en geluid

Een impressie van de concerten en projecten van hykanon:

2023  The HYKANON Passion. Net als bij de voorgaande edities waren ook dit jaar niet-leden welkom om mee te zingen met de repetities en uitvoering van dit bijzondere project.

2022 Kerstconcert, Het Licht van Vrede. Lied: ‘Mary did you know?’ (Amateuropname vanuit het publiek.)

2022 Concert ‘One’ – compilatie.

2020 Digitale kerstgroet vanuit de Buitenkerk in verband met de Coronamaatregelen. 

2019 The HYKANON Passion.

2018 The HYKANON Passion.

2017 Top 2000 Afterparty – compilatie. Met medewerking van projectleden en leerlingen van Ventura Kampen.

2015 Jubileumconcert 30 jaar HYKANON – compilatie. Met medewerking van oud-leden.